Landbruksmuseet for Møre og Romsdal

Fra 15 juni er museet åpent mandag til fredag fra 10.00 til 16.00.

Velkommen til Landbruksmuseet på Gjermundnes. 

Nye utstillinger hvert år. I 2016 har vi pusset opp i traktorkjelleren og i torvhentingsutstillinga. 
Nye turstier til vikingravrøysområdene er tilgjengelige med museet som base.
Fantastisk landskapsmiljø. Flott turtrerreng

Hvorfor besøke Landbruksmuseet ? Svaret er masse å se.

Landbruksmuseet for Møre og Romsdal har det regionale ansvaret for landbrukskulturen i bred forstand.

Landbruksmuseets permanente utstillinger er en vesentlig del av en spenndende museumsopplevelse. Vi har gjenskapt fortidens miljøer med kulisser, bilder og utstillingsgjenstander. Man føler og hører historiens vingesus, når man står ved en flere hundre år gammel treplog med utsikt over markene eller befinner seg i et travlt småbrukerkøkken.

Livet på landet er det alt handler om.

Fiskerbonde er en fellesbetegnelse på de som levde av en kombinasjon av landbruk og fiske, enten de var selveiende bønder, leilendinger eller husmenn. Langs store deler av norskekysten var dette en nødvendig kombinasjon, fordi verken fiske eller landbruk ga nok utbytte til å fø familien. Ved å legge store deler av gårdsarbeidet på kona og yngre barn, og ta med eldre sønner ut på fiske, gikk det an å få nok til at man klarte seg. Levesettet innebærer at man henter inntekter fra en kombinasjon av fiske og jordbruk. Dette for å gi nok mat og inntekt da en av delene var vanskelig å klare seg på alene fordi gårdene ofte var små og karrige. Enkelte fiskerbønder kunne også ha et tredje yrke, oftest da innen håndverk. Fiskeriene kunne være en blanding av «heimefiske» og de store fiskeriene som Lofotfisket og fiske på Finnmarkskysten. Det var også en vanlig arbeidsfordeling at alt arbeid med husdyra falt på kvinnene og barna, mens mannfolka var hjemme i våronna når åkeren skulle spaes eller pløyes, og når høyet skulle i hus.

I de gamle fjøsene på museet viser vi "Bondens liv" utstillingen. Den viser utgangspunktet av landbruket og bøndenes liv fra førmoderne tid før de store sammfunnsforandringene som kalles det store hamskiftet. Hele familien i arbeid.

I hovedhuset finner vi bla utstilling om Landbrukskolenes rolle i å spre nytanker, teknologi og kultur ut til regionens mange bygder. Det store hamsiftet med overgang fra førmoderne tid endret bondesamfunnet innenfor alle områder, utdannelse, opplysning, rettsikkerhet og sosial omgang. Hamskiftet er grunnlaget for det moderne samfunn, vi kjenner i dag.

Traktorkjelleren -  Når man forlot det førmoderne samfunnet fra 1700-tallet så gikk man  direkte inn i 1800-tallets industrielle utvikling. Hvad der blev sat i gang i 1700-1800 tallet ble videreutviklet og forfinet i løbet af de næste 150 år. Fra at hesten var det foretrukne trekkdyr, ble livet på landet preget av de nye store og støiende maskiner. Utstillingen inneholder et utvalg av de maskiner, som kom til at bety så mye for det moderne landbruket. Den lille grå Ferguson, (Gråtass) som er blitt symbolet på etterkrigstidens landbruk, er naturligvis også å se her. Som alle andre steder på Landbruksmuseet er det tett kontakt mellom publikum og de utstillte gjenstandene.

 

Låvebrua og vegg på Landbruksmuseet skiftes endelig ut.

 

ny vegg på løa20160404_090548ny låvebro på vei

Museet har flere nye utstillinger

 

I 2015 vart det bygd ei utstilling om «Vinterarbeid i skogen». Her viser vi overgangen frå sag til motorsag.

«Landbruk i endring» kom i 2014 og viser landbruksskolens plass i det store hamskiftet fra 1840 til 1940.

I 2013 ble utstillingen «Livet på ein fjordgard for hundre år sidan.» på museet ferdig.

Det er en utstilling med fokus på kvinnens rolle i landbruket og gir et usminket bilde av livet på gården.

I 2012 kom «Eit lite skulehus i bygda» Utstilling om Bygdeskulehistorien fra 1920.